60,567 Reputation

10 yesterday
30 2 days ago
85 Aug 15
10 Aug 13
60 Aug 12
90 Aug 9
35 Aug 8
20 Aug 7
45 Aug 6
10 Aug 5
10 Aug 3
-200 Aug 2
25 Aug 1
10 Jul 31
50 Jul 30
50 Jul 26
20 Jul 25
35 Jul 24
30 Jul 23
25 Jul 22
10 Jul 21
15 Jul 20
55 Jul 19
10 Jul 18
70 Jul 17
20 Jul 16
20 Jul 15
10 Jul 14
15 Jul 12
20 Jul 10