23,379 Reputation

10 yesterday
+10 09:47 upvote
10 2 days ago
10 Nov 14
10 Nov 13
10 Nov 8
45 Nov 4
10 Nov 2
20 Nov 1
35 Oct 31
25 Oct 30
10 Oct 29
20 Oct 25
25 Oct 24
10 Oct 23
30 Oct 18
20 Oct 17
35 Oct 15
30 Oct 14
10 Oct 13
10 Oct 9
25 Oct 7
20 Oct 6
30 Oct 4
10 Oct 2
10 Sep 24
10 Sep 19
35 Sep 18
-15 Sep 17
10 Sep 16
10 Sep 15