26,060 Reputation

80 yesterday
77 2 days ago
35 Aug 11
30 Aug 10
10 Aug 8
35 Aug 5
40 Aug 4
10 Aug 3
-80 Aug 2
77 Jul 31
35 Jul 30
10 Jul 29
60 Jul 28
10 Jul 23
45 Jul 21
30 Jul 20
50 Jul 19
20 Jul 18
85 Jul 17
20 Jul 16
55 Jul 14
10 Jul 11
10 Jul 8
30 Jul 5
10 Jul 4
10 Jul 1
10 Jun 30
35 Jun 29
20 Jun 26
43 Jun 25